1. icon-home
  2. แพ็กเกจและโปรโมชัน
  3. โปรโมชั่นวัคซีนประจำปี
icon-share
แชร์

โปรโมชั่นวัคซีนประจำปี

icon-clock-fill 26 สิงหาคม - 30 กันยายม 2566

การทำวัคซีน คือการสร้างภูมิคุ้มกันต่อโรคที่สำคัญที่อาจส่งผลต่อสุขภาพ และเสียชีวตได้ อาทิ เช่น โรคพิษสุนัขบ้า โรคไข้หัดแมว โรคลำไส้อักเสบในสุนัข เป็นต้น ซึ่งการทำวัคซีนเป็นการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานที่จำเป็น สำหรับคุณพ่อและคุณแม่ ที่ต้องการทำวัคซีน เรามีทั้งวัคซีนรวม 6 โรค, วัคซีนรวม 5 โรค, วัคซีนไข้หัดหวัดแมว, วัคซีนลิวคีเมีย และวัคซีนพิษสุนัข และถ่ายพยาธิ

ระยะเวลาโปรโมชั่น : ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม ถึง 30 กันยายม 2566

หมายเหตุ : ราคานี้ยังไม่รวมค่าบริการทางการแพทย์

แพ็กเกจและโปรโมชั่นอื่นๆ

โปรโมชั่นเฉพาะวันอังคาร 2,500.-
แพ็กเกจตรวจสุขภาพ
วัคซีนสำหรับสัตว์แรกเกิด
โปรโมชั่นทำหมันน้องสุนัขและแมว
bg-banner-consult-doctor

ปรึกษาสัตวแพทย์

นัดหมาย