1. icon-home
  2. แพ็กเกจและโปรโมชัน
  3. โปรโมชั่นทำหมันน้องสุนัขและแมว
icon-share
แชร์

โปรโมชั่นทำหมันน้องสุนัขและแมว

icon-clock-fill 26 สิงหาคม - 30 กันยายม 2566

การทำหมันสุนัขและการทำหมันแมว มีข้อดี หลายประการ ทั้งลดพฤติกรรมก้าวร้าว ลดแนวโน้มการเกิดโรคร้ายแรงต่าง ๆอาทิ เช่น มะเร็งเต้านม มดลูกอักเสบ(ตัวเมีย) และ มะเร็งต่อมลูกหมาก(ตัวผู้)ในอนาคต และช่วยลดประชากรที่ไม่พึงประสงค์  ถ้ารักน้อง พาน้องมาทำหมัน เพื่อให้น้องๆ มี ความสุข สุขภาพแข็งแรง และอายุยืนยาว
ด้วยแพ็คเกจทำหมันสุดคุ้ม จากทางโรงพยาบาลแอทโมสของเรา ราคาเดียวครบทุกอย่าง  ทั้ง

  • ค่าแพทย์ผ่าตัด
  • ค่าวางยาสลบโดยวิธีดมยา
  • ค่าผ่าตัด
  • ค่าตรวจเลือดก่อนผ่าตัด
  • ค่ายากินหลังผ่าตัด
  • ค่าปลอกคอกันเลีย หรือเสื้อในน้องสุนัขและน้องแมวเพศเมีย
  • ค่าอุปกรณ์ปลอดเชื้อ

ระยะเวลาโปรโมชั่น : ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม ถึง 30 กันยายม 2566

แพ็กเกจและโปรโมชั่นอื่นๆ

โปรโมชั่นเฉพาะวันอังคาร 2,500.-
แพ็กเกจตรวจสุขภาพ
วัคซีนสำหรับสัตว์แรกเกิด
โปรโมชั่นวัคซีนประจำปี
bg-banner-consult-doctor

ปรึกษาสัตวแพทย์

นัดหมาย