1. icon-home
  2. แพ็กเกจและโปรโมชัน
  3. แพ็กเกจ วัคซีน

แพ็กเกจ วัคซีน

วัคซีนสำหรับสัตว์แรกเกิด

icon-clock-fill 26 สิงหาคม - 31 ธันวาคม 2566
เรามีโปรแกรมวัคซีนสำหรับน้องสุนัขและน้องแมว ช่วงวัยแรกเกิดตลอดจนอายุครบ 1 ปี โดยเริ่มฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 เมื่อน้องสุนัข หรือน้องแมวอายุ 2 เดือน และต้องฉีดวัคซีนกระตุ้นซ้ำทุกๆ ปี เพื่อน้องสุนัขและน้องแม
จองโปรโมชั่นออนไลน์ icon-arrow-right-color

โปรโมชั่นวัคซีนประจำปี

icon-clock-fill 26 สิงหาคม - 30 กันยายม 2566
การทำวัคซีน คือการสร้างภูมิคุ้มกันต่อโรคที่สำคัญที่อาจส่งผลต่อสุขภาพ และเสียชีวตได้ อาทิ เช่น โรคพิษสุนัขบ้า โรคไข้หัดแมว โรคลำไส้อักเสบในสุนัข เป็นต้น ซึ่งการทำวัคซีนเป็นการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานที่จำ
จองโปรโมชั่นออนไลน์ icon-arrow-right-color
นัดหมาย