1. icon-home
 2. ศูนย์และคลินิก
 3. คลินิกโรคตา
icon-share
แชร์

คลินิกโรคตา

โรคตาเป็นโรคที่พบบ่อยในสัตว์เลี้ยง ซึ่งอาจเกิดจากอุบัติเหตุ, ปัญหาสุขภาพ, สายพันธุ์ หรือพันธุกรรมก็ได้ โดยหากได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาได้ทันท่วงทีก็จะสามารถรักษาหรือชะลอการพัฒนาของโรคได้

คลินิกโรคตา โรงพยาบาลสัตว์แอทโมส ให้บริการการตรวจ ดูแลและรักษาดวงตาโดยสัตวแพทย์มากประสบการณ์ด้วยเทคโนโลยี และความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สัตวแพทย์สมัยใหม่ เพื่อให้คุณมั่นใจว่าคุณและเจ้าตัวน้อยของคุณสื่อใจถึงใจกันได้ผ่านการมองด้วยดวงตาที่สุขภาพดี

ปัญหาตาที่พบบ่อยในสัตว์เลี้ยง

 • โรคกระจกตา เช่น ต้อกระจก (cataract), กระจกตาอักเสบ, แผลที่กระจกตา, โคเลสเตอรอลสะสมที่กระจกตา
 • โรคจอประสาทตา เช่น จอประสาทตาเสื่อม
 • โรคเกี่ยวกับเส้นประสาทตา เช่น ต้อหิน
 • โรคที่เกี่ยวกับม่านตา เช่น ภาวะม่านตาอักเสบ

อาการแบบไหนที่ควรพาเจ้าตัวน้อยมาหาสัตวแพทย์โรคตา

 • ตามีสีผิดปกติ เช่น สีแดง, ฝ้าขาว
 • มีขี้ตาหรือน้ำตามากกว่าปกติ
 • สัตว์เลี้ยงมีอาการคันหรือเกาตา
 • ตาหรือรอบดวงตามีอาการบวม
 • มีลักษณะดวงตาผิดปกติ เช่น ตาเฉ/เอียง, ขนาดม่านตาไม่เท่ากัน

วิธีการตรวจและรักษา

 • ตรวจโดยใช้อุปกรณ์ครบครัน เช่น ไฟตรวจตา, เครื่องวัดความดันตา, เครื่องส่องจอประสาทตา, เครื่องอัลตราซาวด์ เป็นต้น
 • การรักษาทางอายุรกรรม เช่น การให้ยา
 • การรักษาทางศัลยกรรม เช่น การผ่าตัดแก้ไข, การลอกต้อ, การผ่าตัดเนื้องอก

สายพันธุ์ที่พบโรคตาบ่อย

สุนัข: ไซบีเรียน ฮัสกี, ลาบราดอร์, พุดเดิ้ล, บูลด็อก, บอสตัน เทอเรีย, สุนัขหน้าสั้น เช่น ปั๊ก, ชิห์สุ

แมว: เปอร์เซีย, เอ็กโซติก ช็อตแฮร์, วิเชียรมาศ

สัตวแพทย์ประจำคลินิกโรคตา

ผศ. น.สพ.ภาสกร พฤกษะวัน (อาจารย์อ๊อบ)

สพ. ญ.พิมลรัตน์ มาร์โล (หมอเดียร์)

เครื่องมือ

 • ไฟตรวจตา
 • เครื่องวัดความดันตา
 • เครื่องส่องจอประสาทตา
 • เครื่องอัลตราซาวน์

ศูนย์และคลินิกอื่นๆ

คลินิกแมว
คลินิกอายุรกรรม และผ่าตัดศัลยกรรม
ศูนย์โรคผิวหนัง
คลินิกกระดูก
นัดหมาย