1. icon-home
 2. ศูนย์และคลินิก
 3. ศูนย์กายภาพบำบัดและแพทย์ทางเลือก
icon-share
แชร์

ศูนย์กายภาพบำบัดและแพทย์ทางเลือก

กายภาพบำบัดและการรักษาแบบแพทย์ทางเลือกเป็นการรักษาที่มุ่งเน้นการจัดการกับความเจ็บปวดของสัตว์เลี้ยง (Pain Management), ความเสื่อมของอวัยวะตามอายุ, การเคลื่อนไหว (Mobility), และปัญหาด้านสรีระ หรืออื่นๆ เพื่อให้สุขภาพของเจ้าตัวน้อยของคุณดีขึ้นแบบองค์รวม และตอบสนองการรักษาได้ดียิ่งขึ้นเมื่อรักษาควบคู่กับแพทย์เฉพาะทางด้านอื่นๆ

ที่ศูนย์คลินิกกายภาพบำบัดและแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลสัตว์แอทโมส มีทีมสัตวแพทย์ ที่มีประสบการณ์ด้านการทำกายภาพบำบัด และการฝังเข็ม พร้อมร่วมมือกับแผนกอื่นๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา หรือฟื้นฟูอาการของเจ้าตัวน้อยของคุณได้อย่างราบรื่น

ประโยชน์ของกายภาพบำบัดในสัตว์เลี้ยง

 • ช่วยลดความเจ็บปวด (Pain relief)
 • เพิ่มความสามารถในการเคลื่อนไหวของเอ็น กล้ามเนื้อ และข้อต่อ
 • ช่วยรักษามวลกล้ามเนื้อของสัตว์เลี้ยง
 • ป้องกันโอกาสการเกิดแผลกดทับ
 • ลดโอกาสการเสียชีวิตจากโรคเรื้อรัง
 • เร่งการฟื้นฟูหลังผ่าตัด
 • ปรับสมดุลและการทำงานร่วมกันของระบบอวัยวะ
 • เป็นการออกกำลังกายในสัตว์ที่ไม่สามารถออกกำลังเองได้ตามปกติ เช่น สัตว์ป่วย หรือสัตว์ชรา

อาการและโรคที่ใช้กายภาพบำบัดในการร่วมรักษา

 • กลุ่มโรคข้อเสื่อมและข้ออักเสบ (Arthritis) เช่น โรคข้อกระดูกอ่อนเสื่อม (Osteoarthritis), อาการลูกสะบ้าเคลื่อนหลุด
 • กลุ่มโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาท (Neurological Disorders) เช่น อัมพาต, อัมพฤกษ์, ลมชัก, ขาหลังอ่อนแรง
 • กลุ่มโรคที่เกี่ยวกับกระดูกสันหลัง เช่น โรคหมอนรองกระดูก, โรคไขสันหลังเสื่อม, การบาดเจ็บบริเวณไขสันหลัง
 • การฟื้นฟูหลังจากการผ่าตัดกระดูกและเอ็น เช่น กระดูกหัก, การผ่าตัดเอ็นข้อเข่า
 • การฟื้นฟูจากการเจ็บป่วยอื่นๆ เพื่อลดความเจ็บปวด, เร่งการฟื้นฟูร่างกาย

วิธีการตรวจและรักษา

 • การรักษาแบบทางเลือก (ฝังเข็ม)
 • การประคบร้อน/ประคบเย็น
 • การรักษาด้วยยา
 • ให้คำแนะนำการดูแลให้เจ้าของในการดูแลสัต์ป่วย เช่น การทำกายภาพ, การออกกำลังกาย, ,การพลิกตัว และพยุงยืน เป็นต้น

สัตวแพทย์ประจำคลินิกกระดูก

สพ.ญ.พีนิชา ทรัพย์ชนะกุล(หมอน้อยหน่า)

เครื่องมือ

 • เครื่องฝังเข็ม

ศูนย์และคลินิกอื่นๆ

คลินิกแมว
คลินิกอายุรกรรม และผ่าตัดศัลยกรรม
ศูนย์โรคผิวหนัง
คลินิกกระดูก
นัดหมาย