1. icon-home
  2. ศูนย์และคลินิก
  3. ศูนย์ผ่าตัดโรคสุนัขหน้าสั้น
icon-share
แชร์

ศูนย์ผ่าตัดโรคสุนัขหน้าสั้น

สุนัขพันธุ์หน้าสั้นมักพบว่ามีโครงสร้างทางการหายใจที่ผิดปกติ จึงมีแนวโน้มที่เกิดภาวะฮีทสโตรก(ลมแดด)ได้ง่าย นอกจากนั้นยังสามารถพบภาวะการหอบ กรน ทางโรงพยาบาลสัตว์แอทโมสมีการดูแลและรักษา ทั้งการป้องกัน และการผ่าตัด รวมถึงการให้ความรู้ โดยสัตว์แพทย์ที่มีประสบการณ์ด้านนี้โดยเฉพาะ เพื่อให้สัตว์เลี้ยงที่คุณรักมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

เครื่องมือ

  • เครื่องหนีบห้ามเลือดแบบพิเศษ Ligasure
  • เครื่องเอกซ์เรย์เอนโดสโคป Endoscope
  • เครื่องเอกซ์เรย์
  • เครื่องอัลตราซาวน์

ศูนย์และคลินิกอื่นๆ

คลินิกแมว
คลินิกอายุรกรรม และผ่าตัดศัลยกรรม
ศูนย์โรคผิวหนัง
คลินิกกระดูก
นัดหมาย