1. icon-home
  2. แพ็กเกจและโปรโมชัน
  3. แพ็กเกจ อาบน้ำ ตัดขน

แพ็กเกจ อาบน้ำ ตัดขน

บริการอาบน้ำและตัดแต่งขน (Pet Grooming Service)

เพราะเจ้าตัวเล็กก็เป็นหนึ่งในสมาชิกครอบครัว การดูแลสุขภาพจึงเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งนอกเหนือจากการพาไปพบสัตวแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอแล้ว การดูแลด้านสุขอนามัยและรักษาบริเวณผิวหนังและเส้นขนให้สะอาดปลอดโรคก็มี
จองโปรโมชั่นออนไลน์ icon-arrow-right-color
นัดหมาย